L'ESTUDI
REQUENA
CARAVACA
SANT CARLES
ISLA CRISTINA
CABRERA
TORREDEMBARRA
ALMONTE
TENERIFE
BARCELONA
AMPOSTA

 

" Antonio Almaraz arquitectura i urbanisme " és un despatx d'arquitectes dedicat a l'exercici professional propi de l'arquitectura i l'urbanisme, així mateix desenvolupa aquella faceta de l'enginyeria que per afinitat és necessària per a la completa definició del projecte.

El despatx ofereix als promotors un servei integral que comprèn totes les fases de l'operació plantejada, des de l'assessorament i desenvolupament de les gestions prèvies, fins a la liquidació de l'obra, instal·lació i recepció definitiva de la mateixa:

-estudis previs
-avantprojecte
-projecte bàsic
-projecte activitat
-gestió d'obtenció de llicències
-projecte d'execució d'obres i instal·lacions
-gestió de contractació
-direcció d'obra
-gestió de liquidació d'obra

Aquest plantejament ampli de l'exercici professional té el seu medi òptim d'aplicació en el desenvolupament d'Implantacions Comercials, donades les especials característiques de diversitat i eficàcia que es requereixen.

En aquest camp l'experiència es materialitza en la creació de gran varietat de centres comercials, compresos entre 1.000 i 20.000 m2, executats per a diferents operadors i promotors.

.................................
L'ESTUDI

 

HOME

design by © a.almaraz